Letné prázdniny
2012

Diapozitývy adjustované pod acrylátovým sklom na svetelnej lište

diapozitývy 6 x 6 cm, lišta 100 x 3 x 7 cm

20 ks, 4 ks