Krátke príbehy z minulosti
2011

Inštalácia z preukazových fotografií

3,5 x 4,5cm

cca 150 ks

V tejto sérii využívam potenciál fotografických zmetkov. Zmetok je výraz, ktorý sa používa na

označenie nepodarenej alebo nechcenej fotografie v rámci výrobného procesu. Sú to väčšinou

fotografie kompozične alebo technicky zle zvládnuté. Končia v spalovni.  Rozhodnutie znovu ich

spracovať do vlastných príbehov vzniklo v čase, keď som pracoval ako fotolaborant a postupne

si ich vyberal a odkladal. Nožnicami na pasové fotografie, ktoré tu zastávajú úlohu hľadáčiku, vy-

strihujem z formátu nové zábery, sekundárne kompozície. Z tých potom vznikajú fiktívne príbehy,

ktorých súčasťou som nikdy nebol.