Mesto ako ateliér
2009

Magisterská diplomová práca

Farebné fotografie na dibonde

autorské zvätšeniny

42 x 65 cm

20 ks

V hľadáčiku selektujem objekty, ktoré sú umelo vytvorené človekom. Nie však zámerne, ale ako niečo dočasné, náhodne vytvorené. Mesto sa mi stalo ateliérom, v ktorom mi náhodný asistetnti pripravili objekty, kompozície, scény. Ja, ako fotograf som len prišiel a stlačil spúšť. Snímam veci priamo, nezaujato. Zblízka a predsa s odstupom.