Nočné spoje
2017

Výstava v CEAAC Štrasburg

20. 1. 2017 - 19. 2. 2017

Fotografie vznikly počas rezidenčného pobytu v roku 2015

Fotografické médium umožnuje pracovať na viacerých témach súčastne. Môžeš obraz intutívne
vyfotografovať a až následne si tento skutok odôvodniť. Výstava je skladačkou viacerých na sebe
nezávislých obrazov. Rekonštrukcia snov. Obrazy z hlavy, ktoré sa dostali von.
Chlpatá voda. Spomienky sa trieštia na tisíc malých kvapiek a každá letí iným smerom... Po chvíľke sa
opäť zlúčia do jednej hmoty, a plynú ďalej... Sen. Keď zaspím, prestanem vnímať čas a súvislosti, mozok
si robí čo chce. Skladá príbehy bez pravidiel. Nočné spoje. Nočný spoj ktorý nejde po svojej
predpísanej trase ale odbáča úplne ľubovolne, jazdí po celom meste, krajine, svete. Zastavuje na divných,
ale aj dôverne známych miestach. Niekedy jazdí tú istú trasu. Noc čo noc.
Keď sa z toho prebudím, nemôžem zaspať. Len hľadím do stropu, kam sa cez okenice premietajú svetlá
prechádzajúcich áut. Jedno, dve, päť, dvanásť, tridsať... je pol 4. V hlave mi ostávajú spomienky z
predchádzajúceho dňa: Bol som pred katedrálou, stálo tam šesť pápežov, z toho dvaja bez hlavy. Keď
lúče svetla dopadali na hladinu, polovica Slnka bola ešte za domom.