Asfalty
2016

asfalt na skle

ručné zvätšeniny

21x24

Asfaltové negatívy na sklenenej doske následne zväčšené na barytový papier.

/Na začiatku vývoja fotografie sa ako svetlocitlivý materiál používala tenká vrstva asfaltu./