Plein air
2016

digitálna tlač na Hahne Muehle Photo Rag Baryta

adjustované na dibonde

70x105, 60x90, 40x60

13 ks

Vnímať prostredie, mať čas sledovať čo sa okolo deje. Spomaliť. Vidieť a poznať nové

situácie, vzťahy. Človek keď žije v rovnakom prostredí, toto prostredie sa mu stáva

neviditeľné. V novom prostredí preto vníma nové situácie, ale aj známe situácie ktoré

zažíval denne, ale akosi ich prehliadal. V rýchlosti každodennosti mu unikajú.

Či sú to nájdené alebo inscenované kompozície v obraze ma zaujímajú vzájomné vzťahy

snímaných objektov. Ako spolu fungujú, dopĺňajú sa. Ich vzájomná závyslosť. Ako by

jeden bez druhého nemohol v svojej súčastnej podobe existovať.

Plein air ­ čas stráveny vonku­ v novom priestore, na čerstvom vzduchu. Rezidencia ako

ryba čo sa vyhodí nad hladinu, aby sa nadýchla.

 

Projekt Plein air sa skladá z viacerých samostatných sérií, prvá bola vystavená v galérií

Photoport v Bratislave v máji 2016, druhú z názvom Souvenirs máte možnosť vidieť tu v

Prahe, tretia časť bude vystavená v C.E.A.A.C. Štrasbugru, na začiatku roku 2017.