Souvenirs
2016

digitálna tlač na Hahne Muehle Photo Rag Baryta

adjustované na dibonde

80x100 / 53x80

13 ks

Narušený kolobeh. Oprostený od všetkých dokola opakujúcich sa situácií. Získal som

čas. Čas vidieť. Myslieť, vnímať, prijímať. Myšlienky­ odmyslel som si staré, aby som

prijal nové. Vnímam svet v iných súvislostiach, vnímam objekty samostatne, nie ako

celok. Prijímam. Vyhodnocujem. Následne­ kúsok po kúsku posielam ďalej.

Prvé fotografie série Souvenirs sú zo Štrasburgu. Objekty ktoré som vytváral sa skladajú

väčšinou z dvoch prvkov ktorých spojením sa význam jednotlivých prvkov stratil, a vznikol

jeden nový. Bola to hra. Hra z predmetom, hra z významom. Fotografia bola následne prirodzená

forma ako objekt uchovať.

Po návrate som nachádzal predmety ktoré s pobytom priamo súviseli alebo mi pobyt

pripomínali. Obyčajné predmety, odložené bokom. Zabudnuté vo vrecku nohavíc. Ako

každý, viac či menej potrebný predmet nie je len tým čím je. Izolovaný, oblepený

asociáciami, ležiac na bielej ploche, posiela mi pozdravy vlastných spomienok.