Pamäťové médium
2016

pasové fotografie v obale od pamäťových kariet

3,8x4,8 cm

10 ks

Pasové portréty vložené do obalov na pamäťové karty. Sedia

presne. Pri analógovej fotografií sa dá vidieť čo je na negatíve, u digitálnych médií si obraz

len tak prezrieť nejde. Pamäťové karty sú ako hlavy ľudí. Informácie v nich sú, ale nedajú

sa vidieť.