Fotogrami
2016

digitálne fotogrami

digitálna tlač na Hahne Muehle Photo Rag Baryta

15 x 15 cm

20 ks

Fotografické programy vychádzajú z možností analógovej fotografie. Vytvoriť digitálne fotogramy bolo skúškou, či je možné zvládnuť základné fotografické techniky aj v "digitálnej fotokomore".

Nebol čas a energia, ktorú by som mohol venovať fotografií. Veľa času tráveného v práci. Veľa práce vo Fotošope... Preto som potreboval niečo, čo by mohlo vznikať v pracovnom čase. Niečo jednoduché. Samozrejme premýšľam v médiu fotografie. Photoshop – program, ktorý vychádza z možností analógovej fotografie. Základ fotografie – svetlo a tieň. Ostrosť – neostrosť. To ma doviedlo k fotogramom. Snáď prvému cvičeniu na šupke.