Traumy z detstva
2008

Farebné analogové fotografie

autorské zvätšeniny

40 x 60cm

8 ks

S témou tráum som začal pri nedojedenom špenáte. Postupne som objavoval v

spomienkach ďalšie, priznával si ich, hovoril o nich- zistil že sú osobné traumy ale aj traumy spoločné.

Postupne som ich spracoval - psychicky a fotograficky. Na fotografiách sa motývi vynárajú z tmy ako spomienky potlačené do zabudnutia.

Traumy z detstva:

Nútenie na dojedenie špenátu v školskej jedálni

Kožka z mlieka, a teplé mlieko

Hľadanie vypínača v tme

Operácia slepého čreva, zoskupuje celú sadu menších tráum najmä z nemocnice

Futbalová bránka, v ktorej som stál a kopali do mňa loptu

Mŕtva akváriová rybička spláchnutá do záchodu

Dážďovky na ceste, a ich zápach ráno po daždi

Prvý a jediný deň kurzu plávania, kde ma chcel tréner utopiť