Objekty záujmu
2013

Fotografie pod acrylátovým sklom v pasparte a ráme

20 x 30, 24 x 30, 30 x 45, 40 x 60

21 ks

Cesta klasickej fotografie. Pozorujem okolie, všímam si zaujímavé objekty, situácie.

Tie vizuálne čistím tak aby nedocházalo k inej interpretácii ako by som chcel. K objektom

pristupujem priamo, komponujem na stred. Paradoxne, objekty takto zbavené súvislostí

otvárajú možnosť vidieť v nich niečo iné ako v skutočnosti sú. A to je vizuálna hra s divákom,

ktorá ma baví.