Kvetináče na lodi menom Europa
2011

Farebné analogové fotografie

70 x 105

pasparta, rám

16 ks

Séria vznikla pre výstavu finalistov v súťaži Cena Oskara Čepána v roku 2011.

V Štyroch kvetináčoch na lodi Európa sú vysadené rôzne druhy rastlín. Tie mi pripomenuli Európu

a krajiny v nej. Po vizuálnej stránke mi pripomínali mapu. Každá krajina má inú farbu a iný tvar.

Snímaním týchto kvetináčov v čase sledujem ako sa jednotlivým rastlinám, krajinám, darí alebo

nedarí spolunažívať v tomto spoločenstve. Ako postupne rozkvitajú, expandujú, utláčajú okolné

rastliny, vädnú až vysychajú. Loď Európa stále premáva a rastliny stále žijú. Natlačené v štyroch

malých kvetináčoch.